Python’da Zincirleme Metodlar

Python

Zincirleme metodlar, bir sınıfa ait metodları tek seferde çağırma şeklinde çalışırlar. Burada amaç kod okunabilirliğini artırmaktır. Çalışma mantığı olarak metod kendisini döndürür ve bu sayede peşine başka bir metod eklenebilir. Çalışma şeklinden dolayı bunlara zincirleme metod yani Chaining Methods deniliyor. Çalışma mantığını anladık ama biraz daha açıklamak gerekiyor. Örneğin bir Cars sınıfında o sınıfa ait belirli metodlar bulunmakta. Bu metodların şöyle olduğunu düşünelim sahtece:

A Sınıfı =>
  A1_Metodu =>
    ... işlemler
  A2_Metodu =>
    ... işlemler
  A3_Metodu =>
    ... işlemler

Böyle bir yapıda sınıfımızı b değişkenine ilklediğimizi ve metodları çağırdığımızı düşünelim. O zaman durum şu olurdu

b = A Sınıfı
b.A1_Metodu
b.A2_Metodu
b.A3_Metodu

gibi tam da burada yardımcı olarak zincirleme metod deseni geliyor önümüze. Eğer bir chaining metod olsaydı yukarıdaki gibi alt alta bir tekrar yerine şöyle olacaktı:

b.A1_Metodu.A2_Metodu.A3_Metodu

Evet anlatmak istediğim tam da bu oluyor. Peki bu Python’da nasıl çalışıyor? Öncelikle kısaca Cars sınıfımızı oluşturalım. Bu sınıf ise maker, model, year, price, miles, show_detail metodlarına sahip olsun. Eldeki veriler üzerinden sınıfımızın iskeletini oluşturalım.

class Cars(object):

  def maker(self, mkr):
    # işlemler

  def model(self, mdl):
    # işlemler

  def year(self, yr):
    # işlemler

  def price(self, prc):
    # işlemler

  def miles(self, mile):
    # işlemler

  def show_detail(self):
    # detay işlemleri

Evet iskeletimiz böyle. Şimdi maker yani üreticinin değer döndürmesini sağlamalıyız. Yukarıda metod kendisini döndürür ve bu sayede peşine başka bir metod eklenebilir demiştim. O zaman bu maker metodu son olarak kendisini döndürmeli. Ve yine kendisine değer almalı. Kendi değerini ise aldığı argümana eşitlemeliyiz. Bakalım hemen:

def maker(self, mkr):
  self.maker = mkr
  return self

return self ile metoda kendisini döndürme imkanı verdik. Bu işlemi show_detail hariç diğer metodlara da uygulayalım:

class Cars:

  def maker(self, mkr):
    self.maker = mkr
    return self

  def model(self, mdl):
    self.model = mdl
    return self

  def year(self, yr):
    self.year = yr
    return self

  def price(self, prc):
    self.price = prc
    return self

  def miles(self, mile):
    self.miles = mile
    return self

Son olarak da bu değerleri göstereceğimiz show_detail metodunu yazalım. O konu aslında basit olarak bildiğimiz bir konu zaten.

def show_detail(self):
  print("Maker:", self.maker, "Model:", self.model, "Year:",
     self.year, "Price:", self.price, "Miles:", self.miles)

Artık marka model ne var ne yok yazdıracağız hem de ekstra bir uğraş vermeden. Kullanımına bakarsak anlayacağız:

c = Cars()

c.maker("Aston Martin").model("DB9").year(2004).price(149.000).miles(30).show_detail()
# Maker: Aston Martin Model: DB9 Year: 2004 Price: 149.0 Miles: 30

Üreticisi Aston Martin olan 2004 üretimli DB9 Model 30 Mildeki aracın fiyatının 149 bin euro olduğunu söylettik diyelim. Evet bu işlem bu kadar çıktıyı da yukarıda gördük. Kodların tamamı:

class Cars:

  def maker(self, mkr):
    self.maker = mkr
    return self

  def model(self, mdl):
    self.model = mdl
    return self

  def year(self, yr):
    self.year = yr
    return self

  def price(self, prc):
    self.price = prc
    return self

  def miles(self, mile):
    self.miles = mile
    return self

  def show_detail(self):
    print("Maker:", self.maker, "Model:", self.model, "Year:",
       self.year, "Price:", self.price, "Miles:", self.miles)

c = Cars()

c.maker("Aston Martin").model("DB9").year(
  2004).price(149.000).miles(30).show_detail()
# Maker: Aston Martin Model: DB9 Year: 2004 Price: 149.0 Miles: 30

Kodları denediğim ideone. Çalıştırılmış hali mevcut.