Python abs() fonksiyonu Nedir?

Python

Merhaba bu ufak yazıda abs fonksiyonu hakkında bilgi vereceğim. Bu yazılar aslında herkesçe bilinen Python modüllerini Türkçe olarak anlatan türden olacak. Yani çoğu muhtemelen bildiğiniz şeyleri içerek.

Python abs fonksiyonu Nedir?

 

Python abs fonksiyonu Nedir?

Python’da abs fonksiyonu sayıların mutlak değerlerini almak için kullanılır. Built-in fonksiyon olarak dilin kendi olanağıdır. Built-in fonksiyonları kullanmak için import işlemini yapmanıza gerek yoktur. Bu fonksiyonlar direkt olarak çalışabilme özelliğine sahiptir.

Gelelim abs fonksiyonu ne işe yarıyor olayına. Kısacası yukarıda da anlattığım gibi mutlaka değeri almanıza yarıyor. Tabi burada iş biraz daha kolay hale getirilmiş. Matematiksel işlemleri gerçekleştireceğiniz araç bir kağıttan daha çok tek satırlık kod oluyor. Ayrıca burada elektrik-elektronik alanında da kullanılan j sembolü complex yani karmaşık sayılarda kullanılıyor.

Aldığı sayısal değer integer ya da float türünden değer olabilir. Eğer sayının türü complex yani karmaşık bir sayı oluyor ise o durumda sayının büyüklüğü döndürülür. Bu fonksiyonu bazı örneklerle açıklayarak daha iyi görebiliriz.

Örnek 1 – Integer Sayının Mutlak Değeri

-3 sayısının mutlak değerini alalım:

md = abs(-3)

print(md)

Sonuç: 3

Örnek 2 – Float Sayının Mutlak Değeri

-3.3 ondalıklı sayısının mutlaka değerini alalım:

md = abs(-3.3)

print(md)

Sonuç: 3.3

Örnek 3 – Karmaşık Sayının Mutlaka Değeri

Karmaşık sayılar, gerçek ve sanal olarak gösterilen sayılardır. Python’da karmaşık sayılar iki şekilde gösterilir. İlk yöntemde complex adında bir fonksiyon değerler alır. Bir diğer yöntem ise sayının karmaşık olduğunu belirten sonek kullanmamız gerekiyor. Bu iki yöntemde de karmaşık sayı oluşturup, bu sayıların mutlak değerlerini alalım:

Yöntem 1 Dahili Fonksiyon

withFunc = complex(3, -4)

print(abs(withFunc))

Yöntem 2 Sonek Kullanımı

withSuffix = 3 - 4j

print(abs(withSuffix))

Her iki örnekte de 5.0 sonucunu göreceğiz.

Örnek 4 – Bir Sorunun Çözümü

Bu son örnekte basit bir sorunun çözümünü göreceğiz. Örneğin |6 – 2| + |2 – 5| – |1+4| = ? sorusunun cevabını bulalım. Her bir mutlak değer işlemini ayrı değişkenlere alarak işlemlerimizi öğrendiğimiz gibi abs ile gerçekleştirelim:

a = 6 - 2
b = 2 - 5
c = 1 + 4

result = abs(a) + abs(b) - abs(c)

print(result)

Sonuç tahminini çok önceden gerçekleştirdiğiniz gibi: 2

Bu yazılar built-in fonksiyonları anlatan seriler halinde olacak. Aslında herkesçe bilinen şeyleri tekrar tekrar anlatmış oluyorum diyebilirim. Bir önceki yazı tamamen farklı bir konuda TypeORM hakkında yazılmıştı. Dilerseniz okuyabilirsiniz.

Okuduğunuz için teşekkürler. Umarım bu yazı Python abs fonksiyonu nedir sorusunun cevabını vermiştir.