Vue.js Projesinin Firebase Hosting’e Deploy Edilmesi

Selamlar. Bu yazının konusu Vue.js Projesinin Firebase Hosting’e Deploy Edilmesi olacak. Bir önceki yazıda Flask RESTful kütüphanesini kullanarak nasıl REST API oluşturulacağını anlatmıştım. Belki orada yer alan back-end api ile front-end projelerini harmanlayabilirsiniz.

Vue.js Projesinin Firebase Hosting'e Deploy Edilmesi

 

Vue.js Projesinin Firebase Hosting’e Deploy Edilmesi

Öncelikle bu yazıda Vue.js üzerinden anlatım yapıyorum ancak siz kullandığınız herhangi bir framework kullanarak bunu yapabilirsiniz. Kısacası firebase hosting için framework bağımlı bir yapısının olmadığını söyleyebiliriz.

Başlamadan önce Firebase Console sayfasına giderek kendimize bir proje oluşturalım. Aslında dilersek bunu firebase cli ile de yaparız ama buradan kullanmak istedim bu yazı için. Firebase Hosting kullanacak projenizi oluşturduktan sonra yapacağımız şey
Devamını Oku

Building Basic RestFul API with Flask

Hi. In this post, I’ll talk about Building Basic RestFul API with Flask framework. Before we start we’ll install the Flask Restful library. In this example will not use any database. But you can use your own. I’ll just show how to create Rest API with Flask.

 

Building Basic RestFul API with Flask

 

Building Basic RestFul API with Flask

We might need to Postman or similar software to requests. We’ll use virtualenv to use development environment.  Okay, let’s install the flask-restful library.

We activated the virtualenv.

Now, we
Devamını Oku

Bulma Based UI Components for Vue.js

Hi. In this post I’ll talk about Buefy. If you are using Vue.js on your projects you’ll love Buefy. Because it is based on the Bulma Framework. Bulma is an open source CSS framework based on Flexbox. I can say Tesla using Bulma on their some projects. If you’re bored with Bootstrap, it might be a good choice for you. There are many modern UI components in Buefy.

Bulma Based UI Components for Vue.js

Bulma Based UI Components for Vue.js

Before you start, you need to install Vue.js as you know. After that you can install Buefy with below command.

Passing data to a router-link in Vue.JS

Hi. In this post I’ll show how to pass data to a router-link in Vue.JS. Let’s assume we have a Vue project created by vue-cli. We have one component its called HelloWorld. By default there is a one component named HelloWorld. We will create new component named Profile.

Passing data to a router-link in Vue

For example you don’t want to use query strings like this:

You can use params as props without query strings. Let’s start.

Creating Profile.vue Component

I’ll create a Vue component named Profile.vue. It will like this: